شماره 2345 - 1/05/04

صفحه اول شماره 2345 روزنامه پیام ما
صفحه پیام خبر شماره 2345 روزنامه پیام ما
صفحه اقلیم شماره 2345 روزنامه پیام ما
صفحه پیام میراث شماره 2345 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2345 روزنامه پیام ما
صفحه بوم و بر شماره 2345 روزنامه پیام ما
صفحه پیام ایران شماره 2345 روزنامه پیام ما
صفحه آخر شماره 2345 روزنامه پیام ما

مطالب این شماره

وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای دو کمیسیون مجلس از الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه گفتندبرنامه هفتم؛ اصلاح یا تکرار الگوی سابق؟
پیام خبر ۲
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم می‌گوید سازمان محیط زیست مخالف بازگشت بنزین پتروشیمی استبه سال‌های آلوده برنمی‌گردیم
اقلیم ۳
مرکز تحقیقات مسکن و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی با هدف محافظت از آثار فرهنگی و تاریخی همکاری می‌کنندتفاهم‌نامه‌ای برای نجات میراث
پیام میراث ۴
زهرا عباسی
گزارشی میدانی «پیام ما» از منطقه البرز شرقی لکه ثبت جهانی چهاردانگهخاک هیرکانی را می‌فروشند
چارسوق ۵
ستاره حجتی
سامانه بارشی «مونسون» به شرق فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان می‌رسدهشدار سیل به ساکنان جنوب
بوم و بر ۶

jpg low 2344 nimta
شماره قبلی : 2344 | 1/05/03
jpg low 2346 nimta
شماره بعدی : 2346 | 1/05/05

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.