شماره 2269 - 1401/01/30

صفحه اول شماره 2269 روزنامه پیام ما
صفحه پیام خبر شماره 2269 روزنامه پیام ما
صفحه اقلیم شماره 2269 روزنامه پیام ما
صفحه پیام جامعه شماره 2269 روزنامه پیام ما
صفحه چارسوق شماره 2269 روزنامه پیام ما
صفحه بوم و بر شماره 2269 روزنامه پیام ما
صفحه اطلاع رسانی شماره 2269 روزنامه پیام ما
صفحه آخر شماره 2269 روزنامه پیام ما

دانلود صفحات

12345678

مطالب این شماره

دستور رئیس قوه قضائیه برای کوتاه کردن فرآیندهای دادرسینظارت را بیشتر کنید تا آسیب‌شناسی و اصلاح روندها صورت گیرد
پیام خبر ۲
مقابله اهالی سراوان با ماشین‌های حمل زباله به یک هفته رسیدخسته از وعده‌های فراموش شده
اقلیم ۳
تصویب ۸ عنوان مجوز سازمان حفاظت محیط زیست با هدف بهبود محیط کسب‌وکار واکنش‌هایی را در میان فعالان به دنبال داشته استتبعات تسهیل مجوزهای محیط زیستی
اقلیم ۳
فروغ فکری
درخواست ایکوموس به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌هابا کمک میراث فرهنگی راه‌حلی برای تغییر اقلیم پیدا کنید
پیام جامعه ۴
تحقیقات درباره جنگ‌های گذشته نشان می‌دهد که جنگ در اوکراین می‌تواند تبعات محیط زیستی عمیقی داشته باشدمحیط زیست، قربانی خاموش جنگ
پیام جامعه ۴
صدف سرداری رفسنجانی
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌وگو با «پیام ما» تاکید کرد:واگذاری زمین به پتروشیمی مشروط بود
چارسوق ۵
فاطمه باباخانی
بررسی وضعیت مدیریت حیوانات شهری در پایتختتغییر ماموریت برای مدیریت سگ‌های ولگرد
بوم و بر ۶

jpg low 2268 nimta
شماره قبلی : 2268 | 1/01/29
jpg low 2270 nimta
شماره بعدی : 2270 | 1/01/31

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.