جورکش

طاهره جورکش

کارشناس اجتماعی دفتر توسعه محله اوین و درکه

فهرست مطالب
۶ 3 1
طاهره جورکشطاهره جورکش
بوم و بر
بلوچستاندرکه
طاهره جورکشطاهره جورکش
طاهره جورکشطاهره جورکش
گزارشی از خانواده‌ ساکن درکه که باغ میوه‌ها و درختان خود را حفظ کرده‌انددرختان، فرزندان آقای «جان‌گداز » بودند
5 3
طاهره جورکشطاهره جورکش
بوم و بر
باغدرختان
طاهره جورکشطاهره جورکش
یادداشت طاهره جورکشطاهره جورکشوقتی پا به محله درکه می‌گذاری در کنار کوه، رودخانه و آب و هوای دل‌چسبش، درختان بسیار تنومند و قدیمی‌اش توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کند.
بوم و بَر
باغ هادرختکاری

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.