انوش نوری اسفندریاری

انوش نوری اسفندیاری

دبیر اندیشکده تدبیر آب

فهرست مطالب
یادداشت انوش نوری اسفندیاریانوش نوری اسفندیاریبیشتر ذخایر زیرزمینی ما در وضعیت بدی قرار دارند. گرچه گفته می‌شود که از حدود ۶۲۰ دشت، برداشت آب در ۳۹۰ یا ۴۰۰ دشت ممنوع اعلام شده و بخش مهمی هم ممنوع بحرانی هستند
یادداشت انوش نوری اسفندیاریانوش نوری اسفندیاریشفافیت از جمله مهمترین مواردی است که باید در آخرین نسخه منتشر شده قانون آب، مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که بحث تغییر ساختار در این قانون یکی از مهمترین نکاتی است که مطرح شده، باید در این تغییر سه جنبه از ساختار در کنار هم در نظر گرفته شود.
یادداشت انوش نوری اسفندیاریانوش نوری اسفندیاریتصمیم برای توسعه کشت برنج در کشور به مقررات اداری و قانونی مرتبط است، اما بیشتر تحت تاثیر مکانیزم‌های اقتصادی قرار دارد. سال‌هایی که این مقررات وجود داشت، در عمل شاهد بودیم که قانون اعمال نمی‌شد و خارج از محدوده مشخص شده هم کشت برنج انجام می‌شد.
یادداشت انوش نوری اسفندیاریانوش نوری اسفندیاریسال‌هاست که کارشناسان تاکید می‌کنند جانمایی و اجرای پروژه‌های صنعتی، کشاورزی و... باید براساس سند آمایش سرزمین و ظرفیت طبیعی هر منطقه برنامه‌ریزی و انجام شود.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *