برچسب: تغییر اقلیم

رئیس‌جمهور دیروز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است.
همزمان با افزایش آلودگی در اصفهان، اراک و اهواز، ۲۵ ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان تهران شرایط را ناسالم برای همه تشخیص دادندروز قرمز پایتخت
رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور نگران کننده است.
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
عوامل اقلیمی تنها ۲۰ درصد در وقوع سیل موثر است.
آیسان زرفامآیسان زرفام
اول
۱۹۰۱
تغییر اقلیمسیل
سوگل دانائیسوگل دانائی