برچسب: تغییر اقلیم

سپیده رحمن‌پورسپیده رحمن‌پور
پیام میراث
اقلیمتغییر اقلیم
سپیده رحمن‌پورسپیده رحمن‌پور
اگر زمین در حال گرم شدن است پس چرا شاهد وقوع آب و هوای سرد شدید در برخی مناطق هستیم؟پاسخ به سوالاتی درباره تغییر اقلیم
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
سپیده رحمن‌پورسپیده رحمن‌پور
مهدی زارعمهدی زارع
موج گرمای بی‌سابقه و زودرس کشورهای خاورمیانه را می‌سوزاندسال بدون بهار خاورمیانه
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
درخواست ایکوموس به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌هابا کمک میراث فرهنگی راه‌حلی برای تغییر اقلیم پیدا کنید
پیام جامعه
اقلیمتغییر اقلیم
دو پژوهشگر حوزه ژئوپولیتیک در مقاله‌ای درباره تبعات بحران اقلیمی در خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار دادندتشدید ناامنی پیامد مهاجر ت‌های اقلیمی
در آخرین روزهای اجلاس کاپ ۲۶، لحن پیش‌نویس دوم توافق تعدیل شدموانع بزرگ  توافق اقلیمی
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
پیام جامعه
اقلیمتغییر اقلیم
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع