برچسب: آب

داریوش بهارلوییداریوش بهارلویی
وزیر نیرو در سفر به اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری:مسئله آب نتیجه بلندپروازی‌ها است
چارسوق
آباصفهان
اعتراض کشاورزان اصفهانی، وعده رسیدگی وزیر نیرو و تاکید رئیس جمهوری بر حل مشکلات بی آبیمطالبه آبی که نیست
سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر توان ایران برای تبدیل شدن به قطب کشاورزی منطقه شدنی است؟قطبِ بی‌آب
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: اگر از مسئله کم‌آبی غفلت کنیم، ما را در آینده نابود خواهد کرد و در حوزه کشاورزی اصلا محصولی نخواهیم داشت که بخواهیم آن را صادر کنیم تا بتوانیم هاب کشاورزی منطقه باشیم
چارسوق
آببی آبی
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تعهد طالبان به معاهده ۱۳۵۱ بر سر حق‌آبه هیرمند خبردادمذاکره برای رفع تشنگی سیستان
پیام خبر
آبسیستان
معاون آب و آبفای وزیر نیرو خبر داد:کاهش ۲۸ میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدیدپذیر
آرمین منتظریآرمین منتظری
تاکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر اولویت استفاده از آب‌های سطحیاستحصال آب‌های ژرف نباید در دستور کار دولت باشد
عراق برای بار دوم اعلام کرده به‌دلیل سدسازی بر رودخانه‌های مرزی، از ایران شکایت می‌کندمناقشه با همسایه‌ بر سر آب
عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس ابتدای مهرماه گفته بود: اقدامات ایران در زمینه احداث سد و کنترل آب مطابق معاهدات بین‌المللی بوده و ما تخلفی نداشته‌ایم
اقلیم
آبایران
سید علیرضا شریعت
دولتمردان در حالی بر سیاست انتقال آب تاکید دارند که کارشناسان اقدام در این زمینه را شتابزده می‌دانندپا‌فشاری دو لت بر ای انتقال آب
چارسوق
آبانتقال آب
شیرین نائف پژوهشگر دپارتمان مطالعات فرهنگی دانشگاه زوریخ مطرح کرد:حل مساله کم‌آبی نیازمند سازگاری سنت و مدرنیته
حکمرانی آب در ایران از دوران باستان تا مشروطه دارای ثباتی بوده که در دوران مدرن دچار چالش‌ها و تغییراتی شده است
چارسوق
آببی آبی