زهرا عباسی

روزنامه نگار

فهرست مطالب
پیام جامعه
2354
«پیام ما» از آخرین وضعیت ثبت جهانی ماسوله گزارش می‌دهدشهریورِ سرنوشت‌ساز«ماسوله»
شهریورِ سرنوشت‌ساز«ماسوله»
بوم و بر
2347
گذرهای بافت تاریخی بهسازی و ساماندهی می‌شوداحیای بافت تاریخی بوشهر برای مردم
احیای بافت تاریخی بوشهر برای مردم
پیام میراث
2345
مرکز تحقیقات مسکن و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی با هدف محافظت از آثار فرهنگی و تاریخی همکاری می‌کنندتفاهم‌نامه‌ای برای نجات میراث
تفاهم‌نامه‌ای برای نجات میراث
امید زنان کلپورگان به دست‌ساخته‌هایشان
پیام میراث
2339
بدون دیواره ساحلی مستحکم، قلعه تاریخی پرتغالی‌ها تا چند سال دیگر از بین می‌روددریا به قلعه پرتغالی‌ها رسید
دریا به قلعه پرتغالی‌ها رسید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.