ص 5 copy

اکبر پورداج

کارشناس ارشد زمین‌شناسی مهندسی

فهرست مطالب
فلات مرکزی ایران گنجایش کمی و کیفی چه نوع الگوی جمعیتی را دارد؟هیدرولوژی اجتماعی و چالش‌های آبی ایران
4 1 1
اکبر پورداجاکبر پورداج
پیام جامعه
آببی آبی
مروری بر چالش‌های محیط زیستی پتروشیمی‌های استان فارسشفافیت، پایش و نظارت مدنی راه کنترل آلودگی‌ها
۵
اکبر پورداجاکبر پورداج
نگاهی به چالش تامین آب برای صنایع پتروشیمی در استان فارساتلاف سرمایه با جانمایی اشتباه صنایع
5 1
اکبر پورداجاکبر پورداج
مقاله‌ای در دفاع از آبخیزداری به عنوان یکی از روش‌های مبتنی بر پایداری سرزمینمانع سدسازی بر سر راه آبخیزداری
5 7
اکبر پورداجاکبر پورداج
بوم و بر
آبخیزداریسد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.