برچسب: آلودگی

 چرا اسقاط خودروهای فرسوده برای کاهش آلودگی هوای تهران شدنی نیستاین مبارزه توجیه اقتصادی ندارد
اول
آلودگی
اول
آلودگی
یادداشت بهزاد اشجعیبهزاد اشجعیمنابع متحرک و ناوگان حمل و نقل عمومی از مهمترین اولویت‌های برنامه‌های کاهش آلودگی هوا هستند. به‌طور کلی اولویت‌ها در برنامه‌ریزی مقابله با آلودگی هوا براساس سهم منابع مختلف در الودگی هوا صورت می‌گیرد و هرچقدر ...
اول
آلودگی
به دنبال عقب‌نشینی دریای خزر، بخشی از خلیج گرگان خشکیده و همزمان گرفتار آلودگی استخشکی خلیج بزرگ
کارشناس سازمان نقشه‌برداری: از ۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت خلیج گرگان، بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع خشک شده است.
اول
آلودگی
اول
آلودگی
اول
آلودگی
اول
آلودگی
اول
آلودگی