برچسب: زنان

آخر
۲۱۰۲
زنانکارزار
گزارش پیام ما از سرنوشت کودکان افغانستانی در گفت‌وگو با فعالان حقوق کودک و پدر و مادرهاجنگ چهره کودکانه ندارد
مریم کریمی، فعال حقوق کودکان افغانستان: مردم از ترس جان به میدان هوایی آمدند، چند نفر از هواپیما پرت شدند و عده‌ای زیر دست و پا ماندند، ۳ نفرشان کودک بودند، کودکان در جمعیت له شدند
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۸۹
افغانستانجنگ
شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس در نشست ایران ۱۴۰۰نابرابری‌های زنان برای اغلب مردان مساله نیست
نابرابری‌ها زمینه بروز خشونت علیه زنان را ایجاد می‌کند
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۲۸
جوانانزنان
شنایی با زنان و دختران فعال محیط زیست که هدفی مشترک دارندمبارزه زنانه با تغییر اقلیم
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بَر
۱۹۶۸
اقلیمزنان