دسته: گزارش روز

اقلیم
2434
عضو شورای شهر تهران:در زمینه آلودگی هوا قصور داشتیم
در زمینه آلودگی هوا قصور داشتیم
اقلیم
2434
سخنرانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس اقلیمی مصر و تاکید بر رویکردهای مشارکتی در سازگاری با تغییر اقلیمحمایت از کشورهای در حال توسعه حیاتی است
حمایت از کشورهای در حال توسعه حیاتی است
پیام خبر
2434
وزیر ارشاد درباره آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشتی توضیح دادمدارک مستند بدهند یا ندهند، پیگیر پرونده خبرنگاران بازداشتی هستیم
مدارک مستند بدهند یا ندهند، پیگیر پرونده خبرنگاران بازداشتی هستیم
پیام خبر
2434
رئیس و نمایندگان مجلس وزیر بهداشت را مقصر اصلی کمبود دارو و شکست طرح دارویار دانستندوزیر بهداشت از مردم عذرخواهی کند
وزیر بهداشت از مردم عذرخواهی کند
چارسوق
2434
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:وزارت جهاد کشاورزی مجدداً مرتکب اشتباه شد
وزارت جهاد کشاورزی مجدداً مرتکب اشتباه شد
اول
2434
یادداشت
در سال ۱۳۹۹ لایحه‌ «سازمان مهاجران اتباع خارجی» از دولت به مجلس رفت:مجلس به دنبال لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی
مجلس به دنبال لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی
بوم و بر
2433
چراغی که در کرمان خاموش شدکوچ جشنواره موسیقی نواحی به گرگان
کوچ جشنواره موسیقی نواحی به گرگان
چارسوق
2433
دولت با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای احداث تله‌کابین در البرز شرقی شتاب کردجنگل‌های «کبودوال» زیر تیغ
جنگل‌های «کبودوال» زیر تیغ
چطور
2433
چطور گزارش جدید آکسفام دستِ «میلیاردرهای کربنی» را در آستانه COP27 رو کرد؟ردپای کربنی ثروتمندان
ردپای کربنی ثروتمندان
اقلیم
2433
در دومین هفته برگزاری نشست اقلیمی COP27، نماینده ایران به مصر رسید و مذاکره درباره کمبود آب آغاز شدآب، محور اجلاس اقلیمی
آب، محور اجلاس اقلیمی
اقلیم
2433
نگرانی محیط زیستی درباره مزایده پنج هزار واحد معدنی در کشور
پیام خبر
2433
خوداصلاحی پرفایده‌ترین راه است