پیامدهای اختلال اجتماعی بر جامعه را جدی بگیریم
سجاد شولسجاد شول مقاله‌ای درباره تأثیر اقشار اجتماعی بر آنومی اجتماعی در جامعه ایران
در زندگی اجتماعی بشر، از جمله مسائلی‌که در هر زمانی از تاریخ، انسان به نوعی با آن برخورد داشته، مسئله «بی‌هنجاری» بوده است. بی‌هنجاری می‌تواند بر حسب مواردی چون نوآوری، طغیان، اصلاح‌خواهی اجتماعی و یا رفتارهای ضد ‌اجتماعی، تنازع و عدم پذیرش هنجارها، حکومت ناگرایی و یا ناهمنوایی منبعث از بی‌حالی و یا ناشی از […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.