سینا قنبرپور

روزنامه نگار

فهرست مطالب
روایتی از حس از دست رفته هویت در سازه‌های جدید شهر اهوازمدرسه‌ای که می‌رفتیم
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
روایتی از سختی‌های تلاش برای اجاره آپارتماناتاق‌های گاز چشم ‌انتظار مستاجران
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
بیرون آمدن اجساد قربانیان از زیر آوار متروپل در آبادان داستان زندگی آن‌ها را ملموس و حادثه را غم‌انگیزتر کرده استارتفاع پست
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
آبادانی‌ها منتظر موج جدید ریزگرد بودند ولی زیر‌آوار خبرهای فروریختن متروپل مدفون شدندآوار غم درآبادان
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
بوم و بر
پلاسکومتروپل
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
سینا قنبرپورسینا قنبرپور

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.