صفحه چارسوق
2305
فقدان دانش پیشرفته جنگل‌شناسی توام با سایر دخالت‌های نابجای انسانی مانع از استقرار زادآوری طبیعی در عرصه‌های جنگلی می‌شوندجنگل‌کاری مغایر زادآوری جنگل‌های طبیعیهرچه قیمت چوب پایین‌تر باشد مقدار برداشت چوب سالانه از جنگل بیشتر و هرچقدر قیمت چوب افزایش پیدا می‌کند به همان نسبت برداشت سالانه کمتر است
صفحه چارسوق
2281
بدون شناخت دلایل تخریب جنگل‌های ایران طرح‌های احیا به نتیجه نمی‌رسدتوهم احیای جنگل‌های فاقد طرحجنگل‌ها بدون طرح و عملا بدون مجری، خانه‌های بی در و پیکری هستند که مانند جنگل‌های زاگرس و غیره به سمت سوی نابودی کشیده می‌شوند

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.