مهدی زارع

مهدی زارع

زلزله‌شناس و رئیس شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم

فهرست مطالب

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.