مهدی زارع

مهدی زارع

زلزله‌شناس و رئیس شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم

فهرست مطالب
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
اول
۲۰۹۷
آبآب ژرف
مهدی زارعمهدی زارع
اول
۲۰۹۳
زلزلهزلزله بم
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
مهدی زارعمهدی زارع
اول
۲۰۶۶
آبآب آشامیدنی

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *