نکیسا خدیشی

نکیسا خدیشی

مدیر مسئول

فهرست مطالب
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
به مناسبت ۱۳ تیر روز جشن تیرگانراه دشوار بی‌آبی
پیروزی دیو خشکسالی بر فرشته باران
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
به مناسبت ۱۳ تیر روز جشن تیرگانراه دشوار بی‌آبی
پیروزی دیو خشکسالی  بر فرشته باران
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
چه کسی شهردار کرمان خواهد شد؟بابایی – داوری؛ راند آخر
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان:با خصوصی‌سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره‌وری در شهرداری هستیم
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان:با خصوصی‌سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره‌وری در شهرداری هستیم
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.