نکیسا خدیشی

نکیسا خدیشی

مدیر مسئول

فهرست مطالب ( 56 )
صفحه اول
1205
به مناسبت ۱۳ تیر روز جشن تیرگانراه دشوار بی‌آبی
پیروزی دیو خشکسالی بر فرشته باران
پیام زیست
1205
به مناسبت ۱۳ تیر روز جشن تیرگانراه دشوار بی‌آبی
پیروزی دیو خشکسالی  بر فرشته باران
صفحه اول
441
چه کسی شهردار کرمان خواهد شد؟بابایی – داوری؛ راند آخر
صفحه اول
637
دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان:با خصوصی‌سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره‌وری در شهرداری هستیم
صفحه اول
637
دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان:با خصوصی‌سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره‌وری در شهرداری هستیم

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.