سروش طالبی


فهرست مطالب
سروش طالبیسروش طالبی
سروش طالبیسروش طالبی
یادداشت سروش طالبیسروش طالبیمتن جدید منتشر شده قانون آب دارای ابعاد مختلفی است. به طور اختصار به برخی نقاط قوت و ضعف متن منتشر شده اشاره خواهم کرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.