حاجی وثوق 768x1024 jpg

ندا حاجی وثوق

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران

یادداشت
خطر دوقطبی شدن جامعه زنان
ایجاد تعادل و سازگاری میان باورها و ارزش‌ها و نیز برقراری نوعی هم‌پذیری میان آحاد جامعه، با توجه به تنوع و تفاوت‌های فکری و ارزشی در جوامع امروزی، از جمله ایران، اسباب ثبات و پیشرفت اجتماعی را فراهم می‌سازد. لازمه زمامداری و سیاستگذاری در چنین جوامعی، پذیرش تنوع‌ و اهتمام در بهره‌وری از آن در […]
نابرابری در آینه قوانین
سامان اجتماعی و تراز روابط فی‌مابین افراد جامعه، در گرو قوانین پویا و عاری از تبعیض در جامعه است. قوانینی که بستر آسایش، امنیت، رشد و بالندگی یکایک شهروندان را فراهم آورد. جنسیت من‌جمله مواردی است که در قوانین ایران به دقت و صراحت مورد حمایت قرار نگرفته و در مواردی نیز شاهد تناقض قانون […]
پوشش زنان همگام با مسائل خطیر جامعه
این روزها در بحبوحه تنگناهای اقتصادی در زیر پوست یک کشور در حال گذار از تحریم‌ها و تنش‌های جهانی، باز هم جدل بر سر پوشش زنان همگام با سایر مسائل خطیر جولان می‌دهد، حکایتی است پرتکرار و حل نشده؛ حکایتی که طلب می‌کند یک بار برای همیشه در یک مناظره آزاد، نمایندگان دو خوانش به […]
رواج ناصلح  در فضاهای شهری
انسان وقتی به کمال می‌رسد که نیمه‌ی مردانه و نیمه‌ی زنانه او به تعادل و هماهنگی برسند. کارل گوستاو یونگ شهر به مثابه بستر و جلوه‌گاه حضور جامعه انسانی، ارتباطی دوجانبه و معنادار با زندگی انسان دارد. به عبارتی انسان و فضا رابطه مکمل و تامی با یکدیگر برقرار می‌کنند. از یک‌سو اجتماع انسانی به […]
رواج ناصلح تا کجا؟
اخبار تأثربرانگیز مربوط به بریده شدن سرِ زن جوان اهوازی و چرخاندن فاتحانه آن در شهر، آن هم با لبخندی بر لبِ قاتل، حکایت از گسترش و در عین ‌حال تعمیق بحران خشونت علیه زنان در جامعه ایران دارد. رفتاری چنین سبُعانه که واژه‌های کلیشه‌ای و تکراری چون غیرت، ناموس و… را دست‌مایه توجیه خود […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *