صفحه چارسوق
2105
گفت‌وگو با هادی کیادلیری، کارشناس جنگل، درباره طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی»زمین‌خواری عریان در انتظار ایرانکیادلیری: در این طرح خودکفایی به هر قیمتی، جایگزین بحث امنیت غذایی شده است
کیادلیری: در این طرح خودکفایی به هر قیمتی، جایگزین بحث امنیت غذایی شده است

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.