رضا اردکانیانرضا اردکانیان در نخستین روز کنفرانس ملی روئین‌تن‌سازی سیستان مطرح شد:
ولایت نیمروز، بند کمال‌خان، حقابه هامون، رژیم حقوقی رودخانه هیرمند، معاهده ۱۳۵۱ اینها کلید‌واژه‌هایی است که در ماه‌های اخیر در اخبار مربوط به منطقه سیستان به کرات تکرار شده و نگاه‌های نگران را به سمت سیستان جلب کرده است. از همان روزی که خبر رسید افغانستان قصد آبگیری بند کمال‌خان را دارد تا روزی که […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.