حسنیه‌السادات مهدوی


فهرست مطالب
فرارلاله‌های واژگون
رویشگاه‌های «اشک مریم» در زاگرس، با خشکسالی، چرای دام و گردشگری بی‌رویه تهدید می‌شودفرارلاله‌های واژگون
فرارلاله‌های واژگون
اقلیم
1981
شکار بی‌قاعده و وفور اسلحه، در کنار تخریب زیستگاه، جمعیت حیات وحش زاگرس را کاهش داده استزاگرس خالی از حیات وحش
زاگرس خالی از حیات وحش

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.