میری

علیرضا صادقی

پژوهشگر میراث ناملموس و مقام مشورتی یونسکو

یادداشت
فرهنگ خوراک بسیار پایدارتر از بسیاری دیگر از جلوه‌های فرهنگ مادی و غیر مادی است؛ مثلاً این نکته در بررسی یک نوع غذایِ محلی در منطقه‌ای با گویشِ اصفهانی کاملاً مشهود است. پختِ خوراک معین در هر سرزمینی به گونه ویژه خود انجام می‌شود که هر کدام را در جای خود دارای اهمیت می‌کند. یک […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.