چند رسانه‌ای

اطفای آتش سوزی منطقه تالاب انزلی
۹۳۳ ۲۴ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
حاشیه نشینی در بی آبی
۱۲۴ ۱۸۰ ۲۳ تیر ۱۴۰۰
تماشای فرونشست سرزمین
۸۷ ۱۱۲ ۲۰ تیر ۱۴۰۰
آتش سوزی در ارتفاعات پاوه
۲۷ ۷۰ ۱۶ تیر ۱۴۰۰
ناگفته‌های احیای دریاچه
۱۳ ۱۱۰۶ ۱ تیر ۱۴۰۰
تصویر هولناک زمین
۳۹ ۱۳۸ ۱ تیر ۱۴۰۰
مصرف برق رکورد می‌زند
۲ ۱۲۸ ۱ تیر ۱۴۰۰
زغال‌سازان مسلح
۱۴ ۷۳ ۱ تیر ۱۴۰۰
خانه‌های روی آب
۱۸ ۲۶۶ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
ته خط
۳۸ ۱۷۶ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
حقآبه هامون در چنگ كمالخان
۳۹۹۲ ۱۶۵ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
حریم شکنی در چغازنبیل
۱۹ ۲۶۲ ۴ بهمن ۱۳۹۹
درهای عمارت بسته ماند
۱۹ ۱۲۶ ۳ بهمن ۱۳۹۹
فرار دست‌ها
۸ ۱۴۵ ۳۰ دی ۱۳۹۹