محمودی انزابی copy 757x1024 jpg

امیر محمودی انزابی

کارشناس محیط زیست

یادداشت
دریاچه ارومیه از تراژدی تا کمدی
پرده اول (اردبیل، 25 شهریور 1390): «رئیس‌جمهور به برخی سر و صداهای بلند شده در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ارزیابی‌ها، دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شود، به طوری که پیش‌بینی می‌شود وضعیت بارش اندک و خشکسالی در این منطقه حاکم باشد. 500 […]
تحلیل‌های نادرست زاییده عدم درک شهودی از اعداد
فرض کنید که حقی از شما ضایع شده و باید فردی را به وکالت خود برگزینید تا حق شما را بازپس گیرد. اگر این حق، از جنس پول باشد، قطعاً اولین ویژگی بدیهی مورد انتظار از وکیل شما که مقدم بر هر ویژگی دیگری است، این است که نسبت به اعداد و ارقام اشراف داشته […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.