یادداشت
تجربیات گذر  از «روز صفر»
ذخایر ۶ سد شهر «کیپ تاون» در آفریقای جنوبی از حدود 70 درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود کمتر از۲0 درصد تا سال ۲۰۱۸ رسیده بود. «کیپ تاون»، این شهر توریستی، در معرض یکی از بحران‌های محیط زیستی و سیاسی بی‌سابقه قرار داشت. شرایط وخیمی که تنها پنج ماه دیگر تا تخلیه کامل شهر فاصله […]
اهمیت شبکه‌سازی برای واکنش به بحران سیل
سیلاب از جمله پدیده‌های چالش‌برانگیزی است که بدون نگاه کل‌نگر نمی‌توان برای تعدیل اثرات آن چاره‌ای اندیشید. قبل از طرح روش‌های معمول مدیریت سیلاب، بهتر است در سطوح مدیریتی و در سطح متاثران از سیل، بر سر پیچیده بودن ذاتی مسئله به وحدت نظر برسیم. معضل سیلاب‌های مخرب نه تنها راه حل نهایی ندارد بلکه […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.