فرآیند ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامانات از سال 95 آغاز شد و روز گذشته به نتیجه رسید. نقطه عطف در این پرونده ثبت جهانی مشارکت بسیار ویژه و بالای جامعه محلی بود. با وجود اینکه این پرونده منطقه گسترده‌ای شامل 700 روستا و 7 شهرستان در 2 استان کرمانشاه و کردستان را دربر می‌گرفت در […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.