محمد سعید احمدپناه

رئیس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج

فهرست مطالب
یادداشت محمد سعید احمدپناهمحمد سعید احمدپناهدر کنار تمام تبعاتی که آبگیری سد ژاوه سنندج به دنبال دارد، نگرانی‌هایی در زمینه آلودگی‌های خاک در این منطقه مطرح است که می‌توان آن را جزء اثرات بلند مدت این آبگیری غیراصولی دانست. آلودگی‌هایی که در آب رودخانه‌هایی که مخزن سد را تغذیه خواهند کرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.