باقرزاده کریمی

مسعود باقرزاده کریمی

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها

یادداشت
بشر در حدود نیم قرن گذشته 60 درصد تالاب‌ها را در تمام دنیا از دست داده است. توقع ما اما شرایطی بهتر از این است. بنابراین اعتراف می‌کنم که باید بهتر از این عمل می‌کردیم. در حالی که هم قانون پشتیبانی می‌کند و هم کنوانسیون رامسر وجود دارد، به تدریج منابع آب را از دست […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.