صدرنیا

علی صدرنیا


فهرست مطالب
یادداشت علی صدرنیاعلی صدرنیاتعلق گرفتن بیمه برای راهنمایان از لحاظ هویت شغلی بسیار حائز اهمیت است. راهنمایان نوک پیکان گردشگری هستند. بخش اعظمی از ناملایمات و سختی‌های این بخش متوجه این قشر است، بنابراین شایسته است که حمایتی در خور از این صنف صورت گیرد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.