بهزاد اشجعی

بهزاد اشجعی

دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای محیط زیستی

فهرست مطالب
یادداشت بهزاد اشجعیبهزاد اشجعیمنابع متحرک و ناوگان حمل و نقل عمومی از مهمترین اولویت‌های برنامه‌های کاهش آلودگی هوا هستند. به‌طور کلی اولویت‌ها در برنامه‌ریزی مقابله با آلودگی هوا براساس سهم منابع مختلف در الودگی هوا صورت می‌گیرد و هرچقدر ...

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.