برچسب: هوای پاک

«پیام ما» سیاست شهرهای بزرگ دنیا در قبال دوچرخه‌سواری را بررسی می‌کندشهرهای ایده آل دوچرخه سواران
6 2
حسین نیازبخشحسین نیازبخش
بوم و بر
ترافیکدوچرخه
گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد که کیفیت هوای پایتخت، ماه گذشته بر اثر افزایش ذرات معلق کاهش پیدا کرددو روز هوای پاک سهم تهرانی‌ها از فروردین
اعتبار نظارت بر اجرای قانون هوای پاک در لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ فقط ۸۵۰ میلیون تومانبودجه، هوای پاک را ندید
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: نتایج یک پژوهش کارهایی که باید برای رفع آلودگی هوا انجام شود را مشخص کرده اما بودجه‌ای برایش پیش‌بینی نشده است.
آیسان زرفامآیسان زرفام