نامه مردم کرمان برای جلوگیری از قطع درختان

جناب آقای رزم حسینى استاندار محترم استان کرمان،

نزد من شکستن شاخه درختان مانند شکستن بال فرشتگان است . حضرت محمد رسول الله .ص

در روزهای اخیر برای اجرای پروژه های شهر، شاهد قطع درختان شهر کویری کرمان هستیم ،با اعلام قدردانی خود از اجرای پروژه های جدید در شهر کرمان و تغییرات مثبت حاصل از آن، نگرانی خود را از قطع درختان که بخشی از هویت فرهنگی شهرمان هستند، اعلام می داریم، ضمن اینکه در شهر کویری مثل کرمان که با کمبود آب مواجه است، رشد درختان و به ثمر رسیدن آنان بسیار حائز اهمیت می باشد، از شما درخواست داریم در گام اول در اجرای پروژه های شهری، هدف حفظ محیط زیست و درختان شهری باشد و در گام دوم در صورت عدم امکان با استفاده از تجارب متخصصان و تجربه انتقال درختان در شهرهای دیگر، درختان شهر کرمان را به نقطه دیگری از شهر منتقل نمایید؛ تا محیط زیست شهرمان حفظ گردد
با سپاس فراوان ،
جمعی از اهالی شهر کرمان

[emailpetition id=”2″ width=”100%”]


[signaturelist id=”2″ rows=”10″ dateformat=”l F d, Y ساعت g:i a”]