درباره ما

 روزنامه سراسری سیاسی – اجتماعی 

موسسه مطبوعاتی پیام آوران
صاحب امتیاز
یاسر خدیشی
دبیر عکس
تیوا صمدیان
مدیر هنری

تحریریه

مهتاب جودکی
دبیر میراث‌فرهنگی و محیط زیست
مرضیه قاضی زاده
میراث فرهنگی و محیط زیست
سوگل دانایی
خبرنگار شهری
یاسمن طاهریان
خبرنگار جهان
فرزانه قبادی
اقتصاد و گردشگری
سیدمیلاد علوی
خبرنگار سیاسی
فاطمه علی اصغر
خبرنگار میراث فرهنگی
فروغ فکری
خبرنگار محیط زیست و میراث فرهنگی
سپهر دیوان بیگی
شبکه‌های اجتماعی
شیوا کرمی
جدول
فاطمه خواجویی
صفحه آرایی
ندا صفاریان
صفحه آرایی

رتبه پیام ما: 4 | ایمیل سازمان آگهی ها:  payamema.adv@gmail.com | ایمیل تحریریه: Khabar.payamema@gmail.com 

کانال تلگرام: telegram.me/payamema | اینستاگرام: payamema_daily | توییتر : payamema@ | سایت www.payamema.ir

——————————————————————————————————————————————————

دفتر تهران: خیابان شریعتی – ابتدای عباس‌آباد – خیابان بهشتی – پلاک ۲۶ – ( ساختمان ۳۵۳ ) پلاک ۵

شماره تماس: ۲۸۴۲۱۹۱۰-۰۲۱ |  نمابر: ۰۲۱ | تحریریه: ۸۸۴۶۱۴۷۹

آگهی‌ها: ۸۶۰۱۱۸۹۳-۰۲۱ | سرپرستی استان‌ها: ۸۸۴۶۱۹۷۴-۰۲۱ |  سامانه ی پیامکی: 10003432117834

 | شبکه توزیع فروش: موسسه اطلاعات ۲۹۹۹۹-۰۲۱ |  پیش چاپ و چاپ:شاخه سبز