فاجعه در رفسنجان شهردار رفسنجان: 8000 سگ را کشتیم

فاجعه در رفسنجان شهردار رفسنجان: 8000 سگ را کشتیم خبر معدوم سازی 8 هزار سگ بلاصاحب در شهرستان رفسنجان در حالی منتشر شد که از سال 87 کشتن سگ های بلاصاحب بدین شکل غیرقانونی است. باز هم سگ کشی. این بار البته نه فیلمی پخش شده و نه خبر سگ کشی از یک سازمان درز … ادامه خواندن فاجعه در رفسنجان شهردار رفسنجان: 8000 سگ را کشتیم