موسوی

محسن موسوی

کارشناس تاسیسات آبی

فهرست مطالب
یادداشت محسن موسویمحسن موسویطرح انتقال آب بن به بروجن از شهرستان بن در مجاورت زاینده‌رود شروع شده و با یک خط انتقال ۱۲۸ کیلومتری حدود ۴۲ میلیون متر مکعب آب را به شهرستان بروجن که در حوضه آبریز کارون است، می‌رساند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.