بایگانی‌ها: Episode

تا امروز؛قسمت سوم و آخر: «اونجا عیسی دیده می‌شد»
🎙تا امروز؛ داستان آنها که در کودکی کار می‌کردند قسمت سوم و آخر: «اونجا عیسی دیده می‌شد» ▫️در پادکست «تا امروز» که روزنامه «پیام ما» با همکاری دبیرخانه مقابله با […]
تا امروز؛ قسمت دوم
🎙تا امروز؛ داستان آنها که در کودکی کار می‌کردند قسمت دوم: «تا فهمیدم چی به چیه؛ کار می‌کردیم» در #پادکست «تا امروز» که روزنامه «پیام ما» با همکاری دبیرخانه مقابله […]
تا امروز؛ قسمت اول
تا امروز؛ داستان آنها که در کودکی کار کردند قسمت اول: «بابا رو ول کنید؛ من پشتتونم» در #پادکست «تا امروز» که روزنامه «پیام ما» با همکاری دبیرخانه مقابله با […]
تیزر شماره اول: 🎧تا امروز
🎧تا امروز؛ اولین پادکست تحقیقی «پیام ما»  «تا امروز»؛ داستان آنها که در کودکی کار می‌کردند سپیده سالاروند، شیما وزوایی  «تا امروز» که روزنامه «پیام ما» با همکاری دبیرخانه مقابله […]