برچسب: یوزهای وحشی

گذشته پردیسان، تکثیر در اسارت یوز و شبهاتی درباره انتساب ناصحیح تخصصی در گفت‌وگوی صریح با دکتر ایمان معماریانپردیسان ایراد دارد می‌شود جای بهتری درست کرد
4
علی رنجبرانعلی رنجبران
شول
امین شول ‌سیرجانیامین شول ‌سیرجانی
معاون محیط زیست طبیعی عنوان کرد:پیشگیری از انقراض یوز، گرفتار کمبود اعتبار
download
ثبت تصاویری جدید از یک خانواده یوزپلنگتعداد یوزپلنگ‌های توران به ۴ فرد رسید
3 1 6
5 10
به بهانه نهم شهریور، روز حمایت و حفاظت از یوزپلنگ آسیاییایرانیان حافظان آخرین بازمانده‌های یوزها
4 1 2
پویان بهنود
با وجود انتقادات به زنده‌گیری یوز نر توران، کارشناسان به تکثیر در اسارت امیدوارندامید به وصلت «ایران» و «فیروز»
فروغ فکریفروغ فکری