برچسب: یارانه

مدیر‌عامل توانیر اعلام کرد:سال آینده یارانه مشترکان پرمصرف قطع می‌شود
ایران بالاترین میزان یارانه انرژی در جهان را پرداخت می‌کند اما درباره اثربخش بودن آن تردید جدی وجود داردیارانه‌هایی که فقیر می‌کنند
رئیسی به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها تاکید کرد