برچسب: گنبد

دهن کجی به مدرسه تاریخی چهارباغ در قلب اصفهان صفوی
وحید آقایی معماری «مسجد سلطان‌زاده» نمادی از ابتذال در شهر مسجدهای فیروزه‌ای است
«معماری ایران پس از انقلاب نابود شده است.» این بریده‌ای از گفت‌وگو‌ی سیّد عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت سیزدهم، با برنامه «صف اوّل» است. این جمله به بمبی خبری بدل شد تا تیتر نخست رسانه‌های داخلی و خارجی شود و بار دیگر توجهات را به معماری ایران پیش و پس […]
یادداشت
آیا معماری اسلامی رو به افول است؟
فاطمه علی‌اصغرفاطمه علی‌اصغر گنبدریزان بی‌سابقه در ایران
کار از هشدار گذشته است، اتفاقات چند سال اخیر این سوال را بیش از پیش مطرح می‌کند: «آیا معماری اسلامی در ایران رو به افول است؟» ایران به دلیل داشتن معماری غنی که ریشه آن به دوران باستان می‌رسد، پس از ورود اسلام توانست داعیه‌دار معماری اسلامی شود. گنبد هم که در ساخت مساجد اسلامی […]