برچسب: گم شده بومی

آیا کشف باقی‌مانده اجساد کودکان بومی کانادا از وقوع نسل‌کشی خبر می‌دهد؟نسل ‌کشی کودکان به تاریخ کانادا ضمیمه شد
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
پیام میراث
کاناداگم شده بومی