برچسب: گردشگری سلامت

دورنمای گردشگری سلامت یادداشتی از محمد جهانگیری رییس انجمن گردشگری سلامت ایران در یک سال گذشته کرونا آسیب‌ها و پیامدهای مختلفی داشته است. از جمله  اینکه بسیاری کسب و کارها آسیب اقتصادی شدیدی متحمل شده‌اند. هرچند در این دوره حوزه سلامت مراجعات بالایی داشت، اما از نظر اقتصادی تحت‌الشعاع کرونا قرار گرفتند. در حوزه خدمات […]
وزارت بهداشت خسارت کرونا بر گردشگری سلامت را ۳۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است
|پیام ما|گردشگری سلامت چند سالی است مورد توجه سیاست‌گزاران و فعالان گردشگری در دنیا قرار گرفته است. تعریفی که انستیتو سلامت جهانی، از گردشگری سلامت ارائه کرده است، گردشگری سلامت را نوعی از سفر می‌داند که طی آن پیگیری، حفظ یا ارتقا سلامت شخصی نیز در نظر گرفته شده باشد.  ایران نیز با توجه به […]