برچسب: گرانی ماکارونی

معاون اسبق توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه:نگران سفره نان مردم هستم
۴ 4
شوک‌ حذف ارز ترجیحی بعد از نان و آرد به روغن، مرغ و تخم‌مرغ رسیدنگرانی‌های مردم از گرانی‌ها رئیس‌جمهور را به بازار کشاند
۲
پیام خبر
دولتگرانی
دو وزیر اموراقتصادی و جهادکشاورزی برای توضیح در مجلس حاضر شدندنان؛ صدای بهارستان نشینان را هم درآورد
2 2
پس لرزه‌های حذف یارانه آرد صنف و صنعت ادامه داردمخبر: یارانه نان و دارو حذف نمی‌شود
2 1
سخنگوی دولت تاکید کرد قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی‌کندچهار سال است تورم ۴۰ درصدی داریم
2 7
وزیرجهادکشاورزی علت افزایش قیمت آرد را جنگ اوکراین و پایین بودن بهای آن در ایران دانستزلزله گرانی ماکارونی
2