برچسب: گرانی

شوک‌ حذف ارز ترجیحی بعد از نان و آرد به روغن، مرغ و تخم‌مرغ رسیدنگرانی‌های مردم از گرانی‌ها رئیس‌جمهور را به بازار کشاند
پیام خبر
دولتگرانی
نتایج مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون در مورد ابعاد فقر در ایران نشان می‌دهد:روند صعودی فقر غذایی در ایران
چارسوق
اقلامایران
رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران:گرانی پسماند زباله‌گردی را بیشتر کرد
بوم و بَر
پسماندتفکیک