برچسب: گازهای گلخانه ای

یادداشت محسن موسوی خوانسارینشست پاريس در دسامبر ۲۰۱۵ با حضور بيش از ۱۹۵ كشور جهان برگزار و منجر به نخستين قرارداد جهاني در حوزه تغيير اقليم شد.
رئیس دوره‌ای کنفرانس تغییرات آب و هوایی:زغال‌سنگ را باید به تاریخ بسپاریم
در نشست مجازی رهبران جهان اتفاق افتادتعهدآمریکا به کاهش 50 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای
مجتبی پارسامجتبی پارسا
قدرت‌های اقتصادی جهان به منظور اقدامات اساسی برای مقابله با بحران آب و هوایی، در نشستی مجازی به میزبانی آمریکا شرکت می‌کنندآخرین فرصت رهایی از کربن
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
۱۹۹۰
آب و هواییاتمسفر