برچسب: کوره ذغال

صاحبان کوره‌ها در کوه‌حاتم آتش به پا کردند و به نیروهای اطفای حریق منابع طبیعی شلیک کردندکوه‌حاتم در قرق کوره‌‌های زغال
سجادیان، فعال محیط زیست: آنها منطقه را قرق کرده‌اند، اسلحه دارند و رویشان را می‌پوشانند بلوط‌های جوان را قطع و تبدیل به زغال می‌کنند مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها: گروهی را برای بررسی به منطقه می‌فرستیم
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
اقلیم
۲۰۳۶
بلوطکوره ذغال