برچسب: کم آبی

ایران و خاورمیانه ‌باید منتظر پاییزی کم‌بارش باشندخزان امسال، یک درجه گرم‌تر از نرمال
اقلیم
۲۰۸۶
آبافزایش گرما
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:وضعیت آب کشور خوب نیست
چارسوق
۲۰۸۲
آببی آبی
نگاهی به تجربیات جهانی ۱۹ شهر بزرگ دنیا در مواجهه با کمبود آب:تغییر الگوی مدیریت منابع آب در شهرها ضروری است
چارسوق
۲۰۸۲
آببی آبی
با ابلاغ نشدن عرصه و حریم محوطه باستانی رامهرمز، متجاوزان تخریب این منطقه را از سر گرفتندتعرض دوباره به «جوبجی»
پیام میراث
۲۰۷۷
آببی آیی
معاون دادستان کل کشور تشریح کرد:آخرین جزییات پرونده مدیران آب خوزستان
پیام خبر
۲۰۷۵
آبآب خوزستان
گزارش‌های شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که بحران آب به مسئله‌ای امنیتی در مصر، سودان اتیوپی، ایران و عراق تبدیل شده استبحران آب؛ نقطه‌ جوش خاورمیانه
آرمین منتظریآرمین منتظری
پیام خبر
۲۰۶۸
آببحران آب
رضا حاجی‌کریم
اول
۲۰۶۷
آباعتراضات
چارسوق
۲۰۶۶
استمهالبی آبی
۱۷ سال پس از ساخت بزرگترین سد قوسی خاورمیانه در ایذه، مشکل تامین آب شرب و ساخت جاده جایگزین هنوز حل نشده استرویای دورآبادی در همسایگی«کارون3»
اقلیم
۲۰۶۶
ایذهبی آبی
کشاورزان و دامداران در گفت‌وگو با «پیام‌ما» از آخرین وضعیت کم‌آبی در استان خوزستان می‌گویندکشاورزان در تنگنا
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۶۵
آببی آبی
چهره‌های دانشگاهی حوزه آب در میزگرد آنلاین دانشگاه شهید چمران، درباره بروز بحرانی شدیدتر در پایان تابستان هشدار دادند:پاییزی بحرانی‌تر در ر اه است
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۲۰۶۵
آببی آبی
رهبر انقلاب با تاکید بر به حق بودن گلایه‌های مردم خوزستان:دولت بعدی حل مشکلات خوزستان را به صورت جدی دنبال کند
پیام خبر
۲۰۶۵
بحران آببی آبی