برچسب: کمبود منابع آب

دبیر مالی و اقتصادی کمیته ملی سدهای بزرگ:آب موضوعی اقتصادی، سیاسی است
چارسوق
آبرودخانه
مدیریت آب وارد دوره تازه‌ای از عمر حدود ۶۰ ساله خود می‌شودزیر و بم ساختار جدید آب کشور
محمدعلی میری