برچسب: کلانشهر

بوم و بر
2137
بوم و بر
2110
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهر تهران خبر دادنارضایتی چشمگیر تهرانی‌ها از آلودگی‌ صوتی
نارضایتی چشمگیر تهرانی‌ها از آلودگی‌ صوتی
بوم و بر
2040
آرای شمارش شده از انتخابات شورای شهر حکایت از پیروزی لیست‌های نزدیک به شورای ائتلاف و جبهه وحدت داردسیطره اصولگرایان بر کلان‌شهرهای ایران
لیست پذیرفته‌شدگان اعضای شورای ششم هنوز مشخص نشده است با این حال یکی از نامزدهای لیست وحدت به شمارش آرای اسکناسی انتقاد کردند
اول
1919
یادداشت مهدی زارعمهدی زارعاین روزها چالش هر روزه شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران مساله آلودگی دائمی هواست...