برچسب: کلاته علی

اهالی روستایی در نهبندان از خشکیدن قنات‌ها و تشنگی باغ‌هایشان می‌گویند«کلاته‌علی» باید زمین‌های کشاورزی را فراموش کند
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی