برچسب: کشت های کم

یادداشت بنفشه زهراییبنفشه زهراییبرای عبور از بحران آب در تابستان پیش‌رو در کوتاه مدت راهی جز مشارکت همه مردم و مصرف‌کنندگان آب نداریم.